OBER maatregelen

(O) Organisatorische maatregelen;

(B) Bouwkundige en (T)Technische maatregelen;

(E) Elektronische maatregelen;

(R) Reactie maatregelen.

Organisatorische, Reactie en Bouwkundige maatregelen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de gecertificeerde leverancier en behoren dus ook niet tot de levering.

(T) Technische en (E) Elektronische maatregelen vallen wel binnen de levering onder certificaat.

Algemene maatregelen 

Algemene maatregelen (basisniveau, minimale eisen). Deze maatregelen zijn getypeerd als organisatorische maatregelen te nemen door de gebruiker c.q. bouwondernemer. De maatregelen zijn:

(O) Sleutelbeheer en fysieke afsluitronde op de bouwlocatie, deuren van nieuwbouw en materiaalcontainers, nissenhutten en loodsen afsluiten, controle op bouwhekken rondom dicht en afgesloten.

(B/O) Afsluiten van het bouwterrein door middel van een hekwerk. Indien het bouwproject zijn einde nadert zal het hekwerk worden verwijderd. Indien de overdracht van het bouwwerk nog niet heeft plaatsgevonden zullen de overige maatregelen hierop afgestemd moeten zijn.

(O) Informeer buurtbewoners over het bouwproject en vraag hen actief op te letten.

(O) Spreek af met de werknemers /inhuur dat de bouwlocatie altijd opgeruimd is en dat materialen worden opgeborgen op een afgesloten plaats.

(O) Selecteer alleen installateurs en onderaannemers die VCA*-gecertificeerd zijn.

(O) Informeer degenen werkzaam op de bouwlocatie over verwachtingen met betrekking tot gedrag en wijze van handelen.

(O) Als er een beveiligingsbedrijf is ingehuurd: Maak afspraken met het beveiligingsbedrijf over extra controle op vandalisme en contact met de omgeving (eventueel virtuele surveillance).

(O/E) Als er een inbraakinstallatie is: In- en uitschakelingen van de inbraakalarminstallatie doormelden naar de particuliere alarmcentrale (PAC) en afhandelen volgens schriftelijk vastgestelde tijden (geldt ook voor deel in-/uitschakelingen).

(O/E) Onderhoudscontract voor de inbraakalarminstallatie (minimaal 1 controle per jaar).

(B) Goedgekeurd hang- en sluitwerk van de buitendeuren van alle keten, containers, nissenhutten, loodsen e.d. met een inbraakvertraging van minimaal 3 minuten inbraakwerendheid. Toelichting; Het verdient de aanbeveling om gebruik te maken van stalen containers voor attractieve goederen om aan de totale inbraakwerendheid te komen. Bij een omvangrijke hoeveelheid attractieve goederen, die niet in stalen containers op te slaan zijn, kan overwogen worden om deze goederen met bouwhekken te beveiligen. Let hierbij op de mogelijkheid om goederen uit de beveiligde zone te hijsen. Voor kleine attractieve goederen kan overwogen worden om deze te beveiligen via meeneem beperkende maatregelen.

(O) Van binnenuit of aan de buitenkant blinderen van de ramen van bouwketen.

(O/E) (O) Plaatsing brandblusmiddelen in keten, nissenhutten, (zaag)loodsen inclusief (E) wegneembeveiliging met 24uurs doormelding (aanbeveling)

(O) Bouwlocatie verklaren als “Verboden Toegang” gebied voor onbevoegden.

(O) Opbergen van lasers, faxen, computerapparatuur e.d. in afsluitbare en te vergrendelen stalen kasten. Laptops zoveel als mogelijk mee naar huis nemen of opbergen in een afgesloten kast of kluis binnen elektronisch beveiligd gebied.

(O) Registratie van waardevolle gereedschappen en andere apparatuur.

(O) Andere sloten op de containers dan op andere ruimten. Sleutels alleen afgeven aan diegenen die er ook werkelijk iets te zoeken hebben.

(O) Aanspreken van onbekende personen op de bouwlocatie. Kentekens noteren van onbekende voertuigen.

(O) Regelmatig inventariseren op aanwezigheid van materialen, machines en gereedschappen

(O) Maak afspraken met leveranciers/onderaannemers over het tijdstip van aanleveren van materialen.

(O) Laat materialen zo kort mogelijk van te voren aanleveren.

(O) Sleutelkastje voor het opbergen van sleutels bestemd voor het bouwproject. Minimale weerstandsklasse volgens NEN-EN14450 en dekkingsindicatie “Security level 1”, dekkingsindicatie € 2.500,00. Certificatieschema Bouwplaats- en Terreinbeveiliging BRL-K21024/2 © Kiwa N.V. - 16 - 1 juli 2016

(O) Materiaalcontainers, nissenhutten, loodsen e.d. - ook overdag - zoveel als mogelijk afgesloten houden.

(O) Waardevolle bouwmaterialen, machines en steigermateriaal zoveel als mogelijk concentreren op een ‘zichtlocatie’ voor de omgeving (sociale controle).

(O) Kabels en andere koperen voorwerpen/materialen zoveel als mogelijk uit het zicht houden.

(O) Duidelijke afspraken t.a.v. afsluiting bij overwerk (onderaannemers) maken.

(O) Blokkeren, indien mogelijk, tijdens vakantieperiodes e.d. van de toegang met zware obstakels in overleg met de lokale brandweer.

Certificatieschema Bouwplaats- en Terreinbeveiliging BRL-K21024/2 © Kiwa N.V. - 16 - 1 juli 2016

BouWatch: tijdelijke beveiliging
  • Voor 16:00 uur besteld, morgen geleverd!
  • Meer dan 10.000 locaties beveiligd
  • Eigen gecertificeerde meldkamer & PAC
  • No cure, we pay!
Project uitgelicht
Beveiligen windmolenpark
Zij gingen u voor

Meer dan 30 bedrijven uit de CoBouw top 50 vertrouwen voor hun bouwplaatsbeveiling volledig op BouWatch. Ook voor de kleinere bouwers in o.a. de utiliteitsbouw, woningbouw, industrie en infra is onze oplossing uitermate geschikt.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?