alt

Duurzaamheid en Milieu

BouWatch voelt zich betrokken op het gebied van duurzaamheid en milieu. Halfjaarlijks wordt de CO2-footprint van de hele organisatie in kaart gebracht. Op deze manier weet de organisatie hoeveel uitstoot er per half jaar wordt gegenereerd. Door middel van het actieplan worden vervolgens maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid CO2 uitstoot terug wordt gedrongen.

Naast de acties, welke door de organisatie worden uitgevoerd, wordt er ook deelgenomen aan een sectorinitiatief. Dit initiatief is gericht op de brandstofreductie van de aangesloten partijen, er wordt samen gewerkt om plannen op te zetten zodat het gebruik van brandstof op duurzame manier wordt gereduceerd.

BouWatch is gecertificeerd volgens de CO2-Prestatieladder op niveau 3. Jaarlijks wordt door de certificerende instantie getoetst of de organisatie nog op koers ligt om de vastgestelde reductiedoelstellingen te behalen.

Klik hier voor meer informatie over SKAO en de CO2-Prestatieladder.